10.-31.1.2011

Pro Puu -galleriassa on mahdollisuus tutustua uusimpaan metsien mittaustekniikkaan. Metsätaloudessa on siirrytty laajasti keräämään metsävaratietoa kaukokartoitukseen perustuen. Metsäkeskus Häme-Uusimaa aloitti kaukokartoitukseen perustuvan metsien inventoinnin vuonna 2010.

1.jpg

Tavoitteena on saada käyttöön tarkkaa tietoa metsistä, jotta metsien tila tiedetään ja jotta hakkuut ja hoitotyöt voidaan tehdä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Tietous on metsänomistajien ja heidän niin halutessaan metsäalan palveluntarjoajien käytössä.

Metsäkeskusten tekemä metsävaratiedon keruu on valtion rahoittamaa toimintaa. Kaukokartoitusperusteiseen inventointiin on siirrytty, koska tavoitteena on lisätä Suomessa vuosittain inventoitavien alueiden määrää nykyisestä 0,9 miljoonasta hehtaarista 1,5 miljoonaan hehtaariin vuodessa. Tämä on mahdollista uuden tekniikan avulla. Metsien kaukokartoitukseen liittyvät työvaiheet ovat laserkeilaus, ilmakuvaus, maastossa tehtävät koealamittaukset, aineistojen prosessoinnit ja laskennat.

3.jpg

Näyttelyssä olevat aineistot on tuotettu Metsäkeskus Häme-Uusimaan kesän 2010 kaukokartoitushankkeesta. Hankkeessa Metsäkeskus Häme-Uusimaan yhteistyökumppaneina olivat metsäkeskukset Keski-Suomi, Kaakkois-Suomi ja Etelä-Savo. 

Tammikuun ajan avoinna oleva näyttelyn aineisto on valtaosin Metsäkeskus Häme-Uusimaan tuottamaa ja perustuu kesän 2010 keilausaineistoihin. Vieläkin monessa tarkoituksessa käytössä oleva sekä jo mennyttä aikaa edustava puiden ja metsien mittausvälineistö on peräisin Hämeen Ammattikorkeakoululta Evolta. Näyttelyssä olevat puut on näyttelyyn toimittanut Lahden kaupunki.