Pro Puu- gallerian tammikuun näyttelynä on uotoilija Olavi Lindenin soittimia ja muita työkaluja -prototyyppejä ja valmiita tuotteita

Näyttelyssä mukana esillä kansainvälisesti tunnetun Fiskarsin entisen pääsuunnittelijan Olavi Lindénin harvinaislaatuinen työkalukokoelma, jossa on esillä hänen useasti palkittuja työkaluja prototyyppeineen. Tämä Fiskarsin muotoilun suunnittelua ja prosessia avaava ainutlaatuinen kokoelma tullaan liittämään osaksi Tekniikan museon kokoelmia.

galleria web

Olavi Lindén valmistui insinööriksi vuonna 1970 ja on siitä pitäen toiminut Fiskars Oy Ab:n palveluksessa tuotantopäällikkönä, laadunvalvontapäällikkönä ja saksituotteiden tuote-kehittäjänä. Vuodesta 1984 alkaen hän on ollut Fiskars Consumer Oy Ab:n tuotekehityspääl-likkönä ja pääsuunnittelijana, vastuualueenaan kuluttajatuotteet.


Näyttelyssä on mukana myös Olavi Lindenin suunnittelemia soittimia, joiden kehitystyöhön hän on paljolti keskittynyt eläkkeelle siirryttyään. Näistä esimerkkeinä  5x2-metrinen torvi-bassokitara, gramofonin mekanismia hyödyntävä torviviulu sekä torvisello.
  

bassotorvi web

viuluja web

Olavi Lindénin muotoilutyössä yhdistyvät esimerkillisesti esteettisyys, teknisyys ja käyttäjäläh-töinen suunnittelu. Lindénin suunnittelemia tuotteita onkin palkittu useissa yhteyksissä. Palkittujen tuotteiden muotoilu viestii kestävyyttä, laadukkuutta ja käytettävyyttä. Olavi Lindén suunnittelutyö on erinomainen esimerkki muotoilun vaikutuksesta tuotteen tai yrityksen kilpailukykyyn ja kansainväliseen menestykseen.

tyokaluja 1

 

Parhaat työkalut syntyvät oikealla asenteella. Lindénin mukaan suunnittelussa lähtökohtana on tekevä ihminen, hänen voimansa ja muut fyysiset ominaisuutensa. Ratkaisevaa on esineen toimivuus, johon visuaalisuus ja esteettisyys luovat oman syvyytensä  

soutupyora web

Esineistön erikoisuutena mainittakoon vielä lähes kolmemetrinen soutupyörä.