Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun Puustudion töitä 2000-2012

1.jpg

Puustudio on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimisyksikkö, joka perustettiin vuonna 2000  sisustusarkkitehti Simo Heikkilän johdolla.

Puustudiossa opiskelijat saavat ottaa kaiken irti kotimaisen puun monipuolisista mahdollisuuksista. Puustudio keskittyy puun monipuoliseen käyttöön muotoilussa ja sisustusarkkitehtuurissa. Alusta lähtien on toimittu käytännönläheisesti, puusta opitaan puuta työstämällä. Kotimaisia puulajeja käytetään eri muodoissa – massiivipuuna, puulevynä, komposiittirakenteena tai vaikka uusiokäyttöisenä.

8.jpg

Kaikkia Puustudion harjoituksia yhdistää kannustus kokeilla, haistaa ja maistaa, kotimaista puuta. Toinen töitä yhdistävä tekijä on mittakaava. Puustudion toiminta on lähellä ihmisen kehon mittoja. Suunnittelutehtävä voi olla käteen sopiva kahva tai omin voimin kannettava säilytyskaluste. Opiskelijat toteuttavat harjoitustyöt prototyypeiksi lähes poikkeuksetta oikeassa 1:1-mittakaavassa korkeakoulun puupajalla.

9.jpg

Näyttely esittelee katsauksen Puustudion harjoitustöistä kahdentoista vuoden ajalta. Kokoelmiin on kertynyt mittava määrä puusta tehtyjä töitä: esineitä, valaisimia, kalusteita ja sisätilojen elementtejä. Emme läpivalaise kaikkea Puustudiossa tehtyä, vaan nostamme esiin esimerkkejä erilaisista hankkeista. Osa harjoitustöistä on materiaalikokeiluja, osa yritysten kanssa yhteistyössä toteutettuja projektitöitä. Puustudio työskentelee vuosittain toukokuun viimeisen viikon Fiskarsissa.

Vuodesta 2008 Puustudion opetuksesta ovat vastanneet lehtori, arkkitehti Karola Sahi ja tuntiopettaja, muotoilija Mikko Paakkanen.

Näyttelyyn liittyy myös Koe Puu! –kirja, johon on koottu kirjoitukset Puustudion toimintaan kiinteästi osallistuneilta ihmisiltä. Kirjan opiskelijatyöt antavat kuvan puun mahdollisuuksista muotoilussa runsaan kuvituksen kanssa.

 logot.jpg