- puun matka kalusteeksi
1. -30.10.2015 Pro Puu -galleria

Lahtelainen Pro Puu-yhdistys on toiminut puun puolestapuhujana jo 17 vuoden ajan. Aiheina on ollut puun käyttö tarve-esineissä, kalusteissa, sisustamisessa, rakentamisessa ja taiteessakin. Woodism on Pro Puu -yhdistyksen jaosto, jonka jäseninä toimivat muotoilijat ja puusepät ovat erikoistuneet paikallisen puisto- ja pihapuun talteenottoon ja sahaukseen ja edelleen suunnittelemaan ja valmistamaan niistä uniikkeja huonekaluja. Ryhmä toteutti näyttävän hankkeen joitakin vuosia sitten Helsingissä, kun ikääntyneet Kaivopuiston jalavat kaadettiin. Rungot sahattiin upeiksi lankuiksi, joista myöhemmin valmistettiin uniikkeja kalusteita. Viimeisin projekti oli Lahden kauppatorilta toriparkkityömaan alta kaadetut lehmukset, joista valmistettiin kalusteita ja sisustusesineitä kaupungin tiloihin ja virastoihin.

galleriassa

rautatieasema ja puut

Pro Puu toteutti Lahden Rautatieaseman edustalta vuosi sitten kaadettujen jalopuiden talteenoton, sahauksen ja taapeloinnin. Puut sahattiin lankuiksi ja kalusteaihioiksi keväällä 2014 ja on säilytetty tämän jälkeen ulkokuivauksessa niille rakennetussa katoksissa. Muotoilijat olivat sahaustapahtumassa paikalla ideoimassa moni-ilmeisen materiaalin tulevaa käyttöä.

1

3

2

Woodism -ryhmän jäsenet saivat suunnittelutehtävän, jonka tavoitteena on suunnitella ja valmistaa tästä materiaalista kalusteita ja esineitä, joiden toivotaan sijoittuvan uuden Matkakeskuksen tai syksyllä valmistuvan Teknisen viraston tiloihin. Kiinnostusta riittää varmasti myös lahjaesineisiin, joita voidaan valmistaa runkojen mielenkiintoisista marginaalisista osista.

esineet

Hanketta halutaan käyttää näyttävänä esimerkkinä lähipuun ja erityisesti historialtaan merkittävien puiden jatkojalostamisen ja niiden tarinan merkityksestä osana lopputuotteen arvosisältöä. Koko prosessin taustalla on Kaupungin vihertoimen ja Pro Puu-yhdistyksen yhteinen halu säilyttää työmaan vuoksi kaadettujen puiden tarina niistä valmistetussa esineistössä.

ryhma

Keskeisten kaupunkikuvaan kuuluvien puiden kaataminen on herättänyt kaupunkilaisissa vahvoja tunteita. Siksi koetaan tärkeänä, että rungot eivät ole päätymässä kaatopaikalle, vaan niiden tarina säilytetään esineistössä, joissa alkuperätiedot seuraavat mukana. Tuotetut uniikit esineet ovat esillä kaupungin asukkaille ja sellaisille tahoille, joiden intresseissä olisi hankkia kalusteita omistukseensa niihin liittyvän tarinan vuoksi.

logo neg