Pro Puu ry:n 20v - juhlanäyttely
AJATUS JALOSTAA PUUTA

Pro Puu -galleriassa 9.8. 30.9.2017

Lahtelainen ProPuu -yhdistys on keskeisen toiminta-ajatuksensa mukaisesti pyrkinyt edistämäänkotimaisen puun käyttöä kalustamisessa, sisustamisessa ja rakentamisessa. Tätä tehtävää se ontäyttänyt järjestämällä monenlaisia alan näyttelyitä, tapahtumia ja kehityshankkeita sekä ollutyhdyssiteenä puualan toimijoille.Yhdistys perustettiin ensisijaiseksi vuorovaikutusfoorumiksi jäsenilleen, joita on tällä hetkellä noin 70 alalla toimivaa puuseppää, muotoilijaa, arkkitehtiä ja taiteilijaa.

galleria

 

Pienen alueellisen yhdistyksentoiminta on sittemmin laajentunut niin, että voidaan puhua jo valtakunnallisesta vaikuttajastaja toimijasta, jolla on myös hyviä kansainvälisiä kontakteja.Jäsenistöön kohdistuvan toiminnan lisäksi ProPuu on ollut aktiivinen tarjoamaan myös ulospäinsuuntautuvaa palvelua ja luonut hedelmällisiä kontakteja muihin toimijoihin, järjestöihin ja koulutukseen.Näkyvänä ja laajalti tunnustettuna instituutiona ProPuu -yhdistys juhlistaa 20-vuotista taivaltaanjärjestämällä toimintakeskuksessaan näyttelyn, joka tarjoaa yleisölle läpileikkauksen toiminnasta,aktiviteeteista ja aikaansaannoksista.

01 DE taltat 13 jasenet 11 palkinnot 06 woodism
 PRO PUU - YHDISTYS on perustettu lujittamaan puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista yhteistyötä. Perustehtävänään se pitääkotimaisten puulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisenamateriaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa.

 Pro Puu ry:n jäsenistö koostuu pääosin puusepistä, muotoilijoistaja arkkitehdeistä. Jäseniä on tällä hetkellä 68, joista kunniajäseniksion kutsuttu kolme alansa huippuosaajaa.

 

 

Vuoden taidekäsityöläinen 2001, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

APOLI-tunnustus 2012 laadukkaan kaupunkiympäristönedistämisestä, Lahden kaupunki

Lapsenpäivä –palkinto 2012, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

WOODISM -työryhmä suunnittelee ja valmistaa huonekalujajakäyttöesineitä kaadetuista piha- ja puistopuista. Muotoilijoidenja hienopuuseppien yhteistyönä syntynyt mallisto käsittääuniikkeja esineitä, mittatilaustuotteita ja piensarjoina tuotettujahuonekaluja.

 

02 puuproffa 05 sahaus 04 puulajipolku  16 rantagalleria
PUUPROFFA.fi on Pro Puu-yhdistyksen palvelu, joka kokoaa ja jakaapuualan tietoutta sitä tarvitseville. Palvelusivusto paneutuupuusta puhumiseen erityisesti puusepänalan ja puuarkkitehtuurinnäkökulmista.  KEVÄTPÄIVÄN SAHAUS - perinteeksi muodostuneella Kevätpäivän sahaus -tapahtumallaon tarkoituksena luoda käytäntö, jolla yksittäisetkin puisto- japihapuut päätyisivät tarvesahaukseen taloudellisesti ja logistisestijärkevästi. ARBORETUM - Kariniemen kyltein ja opastein merkitty puulajipolku koostuuPikku-Vesijärven puistosta ja Kariniemen lehtomäestä, jonkakasvillisuus on hyvin runsaslajinen ja rehevä. Alue on tärkeäkaupungin keskustan ja Vesijärven rannan välinen virkistysalue.

RANTAGALLERIA 2008–2015 oli laaja ympäristötaiteennäyttelykokonaisuus eteläisen Vesijärven ranta-alueille.Joka vuosi täydentyvän näyttelyn tavoitteena oli sijoittaatutkielman luontoisia töitä herkkään rantamaisemaan –ympäristö ja luonto huomioiden.

 

 

 08 keskus 09 shop 03 Liitostenarkki 10 troija
Pro Puu -galleria on kaunis ja muuntuva näyttelytila, jossaon esillä kuukausittain vaihtuvia monipuolisia puuhun liittyviänäyttelyjä. Näyttelyiden ohella tilassa järjestetään  konsertteja, seminaareja ja yksityistilaisuuksia. Pro Puu -myymälän hyllyille on valikoitunut suomalaisen puumuotoilun parhaista tuotteista. Laatu, innovatiivisuus jaeettisyys ovat tärkeitä tekijöitä tuotteiden valinnassa.

LIITOSTEN ARKKI on kattava katselmuspuusepän liitoksista kalusteissa ja puurakentamisessa. Perinteisiä,kestäviksi koettuja liitostapoja, jotka ovat edelleen käytössä.

 

TROIJAN HEVONEN
Kuvanveistäjä, professori Mauno Hartmanin suunnittelemahirsiveistos rakennettiin ProPuun puuseppien voimin Lahdenkaupungin tilauksesta vuonna 1999.

 15 tynnyri 14 dv 12 kids 07 puuarkkitehtuuri

Pro Puu ry on ollut hyvin näkyvillä päijät-hämäläisen puuosaamisenedustajana useilla puualan messuilla ja alan tapahtumissa.Näyttelyillään yhdistys tuo esiin jäsenistönsä korkeaaammattitaitoa sekä puun moninaisia käyttötapoja. Yhdistys ontuottanut kiertonäyttelyksi mm. kattavan Tynnyrit -näyttelyn.

Designers’ Village on monipuolinen puuosaamisen oppimisympäristö.Kyse on uudenlaisesta oppimis-, kehittämis- jainnovaatiomallista, jossa alan opiskelijat toteuttavat näkyvääpuualan tuotekehitystoimintaa.

 

Design from & for Kids on lasten muotoilukasvatusprojekti, jossa lapsia eri ikäryhmistä kutsutaan mukaantarkastelemaan ja havainnoimaan ympäröivää esinemaailmaaja kehittämään uusia, lasten tarpeita palvelevia kalusteita jamuita esineitä.

 

 Lahden Puuarkkitehtuuripuisto rakentuu Lahden Sibeliustalon ympäristöön. Puisto koostuu Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon saajien suunnittelemista rakennuksista tai rakennelmista. Lahden Puuarkkitehtuuripuisto rakentuu Lahden Sibeliustalon ympäristöön. 

  

konsertit

Muita juhlavuoden tapahtumia ovat olleet mm. uusien puun taimien istuttaminen KariniemenArboretumiin ja juhlakonserttisarja ProPuu galleriassa 31.7.- 3.8.