lasten kaupunki logo kevyt

Lapsille ja nuorille suunnatut hankkeet ovat olleet tärkeä osa toimintaa, jonka tavoitteena on hahmottaa myös heidän kokemusmaailmaansa ja antaa ohjatusti uusia virikkeitä puun parissa työskentelyyn antaen samalla heillekin mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. 

 Piirroksia

 Näyttely Pro Puussa 4.5.–26.6.2018

Kaikki suunnitelmat, pienoismallit ja lasten kuvaukset suunnitelmista esitellään näyttelyssä, jonka aikana Pro Puu -keskuksen tapahtumatorilla järjestetään työpajoja muutaman toteutuskelpoisiksi valitun rakennelman toteuttamiseksi. Osa näyttelystä vierailee Taidekeskus Taarastin kesänäyttelyssä 3.-31.7.2018.

 

Työpajat

Kutsumme lapsia osallistumaan suunnittelutyöpajoihin. Pyydämme eri-ikäisiä lapsia suunnittelemaan omaan asuin- ja lähiympäristöönsä sitä elävöittäviä veistoksellisia rakennelmia, joista muutamia kehitetään ja valmistetaan vuorovaikutuksessa lasten kanssa.

MITEN TOIMITAAN? 

Pyydä lasta miettimään millainen olisi lapsen mielestä mieluisa asuin- tai lähiympäristö? 
Millainen olisi mukava paikka? Pihalla, puistossa, koulussa tai jossain ihan muualla?

1Millainen olisi hyvä leikkiväline tai rakennelma, jota ei ole vielä ennen nähtykään?
Mitä sillä tehtäisiin? Istutaanko, leikitäänkö, pelataanko, kiipeilläänkö, ollaan vain?

Onko se vain leikkiä varten vai monikäyttöinen ja muuntuva? 
Kuinka sillä leikitään – yksin vai porukalla? Ketä ovat käyttäjät - Yksin - Yhdessä - Porukalla?

2Onko se veistoksellinen ympäristön kaunistus ilman ohjattua käyttötarkoitusta?
Millaisista materiaaleista teos on tehty? Laudasta, hirrestä, levystä?

 Pyydä lasta kertomaan ja piirtämään millainen tämä toivekaluste olisi.
Aikuinen kirjata lapsen tarinan paperille ja kiinnittää ne piirrokseen/pienoismalliin.

3Valmiit piirustukset/pienoismallit ja tarinat toimitetaan Pro Puuhun viimeistään 2.5.2018.

Muutama toteuttamiskelpoinen suunnitelma toteutetaan näyttelyn aikana, jonka jälkeen ne sijoitetaan kaupunkiympäristöön ennalta sovittuihin paikkoihin.

4

SUUNNITTELUTYÖPAJAT

Kouluissa ja päiväkodeissa 26.3. -30.4.2018, Ryhmä- ja yksilötöitä ohjaajien opastuksella
Pihapiiri -messut 27. - 29.4.2018, Lasten unelmien piha -työpaja

Sataman kesänavaus 12.5.2018, kaikille avoin työpaja Pro Puu -keskuksella

 

RAKENNUSTYÖPAJA

Viikoilla 22 ja 23 Pro Puu -keskuksella valmistetaan muutama toteuttamiskelpoinen idea täysikokoiseksi rakennelmaksi. Näiden teosten suunnittelijalapset voivat osallistua omien voimavarojensa mukaan nikkaroiden tai mm. maalaamalla. Pro Puu hankkii materiaalit, tarvikkeet ja välineet. Rakennelmat sijoitetaan näyttelyiden jälkeen Sibeliustalon viereiseen Sahapuistoon tms.

 

Pro Puu vastaa työskentelyn koordinoinnista, näyttelyn järjestelyistä ja tiedottamisesta. Suunnitelmat, työskentely ja valmiit työt dokumentoidaan ja julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.


Projektia tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja Lahden kaupungin Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto.

 

logot


Työpaja toteutetaan paikallisena kokeiluna, jonka tuloksista raportoidaan yhdistyksen verkkosivuilla ja varhaiskasvatuksen kontaktien ja osoitteiston kautta. Toimintamallin toivotaan kiinnostavan eri toimijoita myös valtakunnallisesti, joten Pro Puu-yhdistys haluaa jakaa avoimesti kokemuksiansa hankkeen onnistumisesta.