Verkkomaiset puurakenteet

rakennelmiaProjektissa tutkitaan verkkomaisten puurakenteiden hyödyntämistä rakennustuotannossa ja pyritään luomaan uudenlainen avoin ja vapaa puurakennejärjestelmä, joka soveltuu myös suurille jänneväleille. Tutkimuksen ensimmäinen osa on esitetty kuuden erilaisen rakennustyypin muodossa, joista on tehty arkkitehti- ja insinöörisuunnitelmien lisäksi pienoismallit. Kuusi rakennusta ovat käyttötarkoituksiltaan, jänneväleiltään ja rakentamistavoiltaan toisistaan poikkeavia, vaihdellen tilapäiskatoksesta katettuun jalkapallohalliin. Liitosten arkissa esitellään teollisuushallin, tornin, Rock –katoksen ja kirkon pienoismallit.


Metalliliitokset

metalliliitoksia
Aitojen puuliitosten käyttöä on vaikeuttanut liitosten rakennelaskelmien teettämisen vaativuus. Mm. järeitä metalliliittimiä on sen vuoksi otettu käyttöön pilari-palkki rakentamisessa. Metalliliittimet ovat useimmiten ns. piilokenkiä, joissa itse metallinen liitoskappale jää piiloon puun sisään. Metalliliitosten etuna on, että niillä on mahdollista toteuttaa hyvin kookkaita rakenteita.