Roof Structure
Studio Suonto Oy

horsmari
Hösmärinpuiston koulu ja päiväkoti Espoossa on suunniteltu teollista toteutustapaa silmällä pitäen. Modulaarisuus antaa perusrytmin ja verhouksina on rikkaasti varioituja laudoituksia ja puupintoja, mm. paanumaisia, limitettyjä pintoja, erikoisleveitä liimalevypanelointeja, leveitä ikkunakorostuksia sekä kuullotettuja vanerikasetteja. Verhouksia ja kiinnityksiä on kehitetty perinteisestä kirvesmiestyöstä puoliteollisen asennustyön suuntaan.

Katosten suojaamien pilariarkadien erkkeri-ikkunat muodostavat ikkunakaappeja, joissa voi istua ja leikkiä. Pilarit ovat ulkona onttoja liimapuurakenteita ja sisällä kertopuuta. Palkit ovat kerto- tai massiivipuuta ja rakenteellista ilmettä korostetaan puuliitoksilla. Pyöreät porrashuoneet ovat suorakulmaisen arkkitehtuurin vasta-aihe ja laakea katto sitoo rakennuksen kokonaisuudeksi, jossa sisäänvedot ja pilarikäytävät muodostavat suojaisia ulkotiloja. Leveät räystäät ja korkeat katokset suojaavat julkisivuja ja synnyttävät omintakeista arkkitehtuuria.