leplastrier kierre 1

Lesplastrierilta pyydettiin arkkitehtuuriteosta Ankkurikadun ja Niemenkadun kiertoliittymään ja hän paneutui huolellisesti taideteoksen suunnitteluun paikan päällä kesällä 2005.

Leplastrier inspiroitui veistoksen paikasta. Kiertoliittymä sijaitsee jyrkästi kohoavan rinteen juurella, josta toiselle puolelle avautuu näkymä aina Salpausselän hyppyrimäelle saakka. Maastonmuodot vaativat teokselta ulottuvuutta. Myös paikan historia kiehtoi arkkitehtia. Ratapölkkymäiset puut muistuttavat alueen rautatiestä, siellä sijainneesta sahasta, lautataapeleista ja puuvarastoista.

Alun perin Leplastrierin ajatuksena oli käyttää teokseen kierrätysmateriaalia, vanhoja ratapölkkyjä ja kivilouhokselta hylättyjä kivipaasia. Vanhojen ratapölkkyjen uudelleen käyttö on kuitenkin kiellettyä niiden sisältämien kyllästysaineiden vuoksi ja valitut ja maalilla merkityt kivipaadetkin päätyivät vahingossa murskaamoon.

Sijaintinsa ja korkeutensa vuoksi spiraalista tuli haastava toteutettava. Kestävyyslaskelmia, joissa otettiin huomioon tuuli, lumi jne. tehtiin pitkään.

Spiraali koostuu neljästä kivipaadesta ja niiden päälle pystytetystä kierteisestä puuristikosta. Kiviosan korkeus on 3 m ja puuosan 9 m eli yhteensä 12 m. Spiraalin sisäosaa vahvistavat teräsprofiilit, jotka on upotettu pohjan teräsbetonilaattaan.

Teoksen puu- ja metalliosat on koottu koulutuskeskus Salpauksessa.

leplastrier kierre

Puuspiraali kivipaadesta ja niiden päälle pystytetystä kierteisestä puuristikosta. Tukevat, lomittain ladotut hirret liittävät teoksen alueen historiaan, lautataapeleihin, mutta myös yleisemmin suomalaiseen hirsirakennusperinteeseen.