Puu kulttuurissa ry perusti kansainvälinen Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon vuonna 1999.
Palkinto myönnetään rakennustaiteellisista ansioista henkilölle tai ryhmälle, joka on töissään osoittanut puumateriaalin
etevää ja luovaa käyttöä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja vaalia kulttuuriperintöä, jossa on läsnä luonto. 

Suomalaisen musiikin, kuvataiteiden ja arkkitehtuurin maine lepää tämän perinnön varassa. Palkinnon myötä halutaan
edesauttaa ja vaalia perinteeseen liittyvien kestävien arvojen jatkumista. Puu kulttuurissa -yhdistys on suunnitellut
palkintoa yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Rakennustietosäätiön, Suomen rakennustaiteen museon,
Alvar Aalto -säätiön ja Alvar Aalto -mitalin toimikunnan kanssa. 

Tämän päivän rakentamisessa korkeaa teknologiaa vaativien aineiden ohella perinteiset materiaalit kuten puu ovat
arkkitehtien erityisen kiinnostuksen kohteena. Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon myötä  yhdistys haluaa tukea
ja nostaa esiin kansainvälisellä tasolla arkkitehtuuria, jossa puulla materiaalina on keskeinen asema.

Järjestäjän toivomus on, että palkinto osaltaan edistää puusta toteutettavien rakennusten ja rakennusosien arvostusta
sekä kohottaa myös niiden laadullista tasoa.

Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto myönnettyn joka toinen vuosi. Kaikki palkinnonjakogaalat on järjestetty uuden
vuosituhannen puurakentamisen lippulaivassa - Lahden Sibeliustalossa.

 

Spirit of nature palkinto teksti

 

Palkinto on myönnetty joka toinen vuosi rakennustaiteellisesti ansioituneelle henkilölle tai ryhmälle. 
Palkinnonsaajan on valinnutkansainvälinen asiantuntijoista koostuva tuomaristo.


Palkinnon ovat saaneet:

piano mv kuma mv leplastrier mv zumthor mv
2000 renzo piano

2002 kengo kuma

2004 leplastrier 2006 zumthor
ovalle mv kaufmann mv jain mv airaksela mv
2008 ovalle 2010 kaufmann 2012 bijoy jain 2015 airaksela